Thông báo của tôi

Hình thức đặt cọc

Nhằm mong muốn quý khách hàng có ý thức giữ gìn sản phẩm đã thuê và đảm bảo sản phẩm được hoàn trả đúng thời gian thông báo. Toys4Kids quy định mức đặt cọc sau:

  • Đối với sản phẩm có giá trị dưới 500,000đ: Đặt cọc tiền thuê tương đương 40% giá trị gốc của sản phẩm
  • Đối với sản phẩm có giá trị từ 500,000đ đến 1,500,000đ: Đặt cọc tiền thuê tương đương 35% giá trị gốc của sản phẩm
  • Đối với sản phẩm có giá trị từ 1,500,000đ trở lên: Đặt cọc tiền thuê tương đương 30% giá trị gốc của sản phẩm

Nếu thời gian thuê thực tế của quý khách dài hơn thời gian trong đơn hàng thì shop sẽ tính lại số tiền thuê thực tế và hoàn trả phần tiền cọc còn thừa cho quý khách tại thời điểm nhận lại sản phẩm.