Thông báo của tôi

Quyền lợi của khách hàng trước 15/05/2024

  • Tất cả khách hàng có đơn hàng thuê đồ chơi từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/05/2024 có giá trị đơn thuê từ 5,000,000đ (5 triệu đồng) trở lên sẽ được quy đổi 1 sản phẩm thuê đồ chơi giảm 50% trong thời gian từ 16/05/2024 đến 30/06/2024. Khách hàng vui lòng liên hệ Toys4Kids để được áp dụng ưu đãi trước 30/06/2024
  • Đơn hàng mới từ 15/05/2024 sẽ bắt đầu tham gia chương trình tích lũy Khách Hàng Thân Thiết mới (Loyalty) của Toys4Kids