Thông báo của tôi

Cách thức đổi điểm thưởng

Khách hàng có thể đổi điểm thưởng nhận E-voucher theo các mức như sau:

  • Đổi 60 điểm thưởng nhận E-voucher 30,000 VND
  • Đổi 100 điểm thưởng nhận E-voucher 50,000 VND
  • Đổi 200 điểm thưởng nhận E-voucher 100,000 VND

Lưu ý:

  • Điểm thưởng còn lại sau khi quy đổi vẫn tiếp tục được tích lũy đến hết ngày 31/12/2021.
  • Các đơn hàng có thời gian đang thuê trùng vào ngày 31/12 sẽ được gia hạn điểm tích lũy sang năm tiếp theo.
  • Tất cả điểm tích lũy từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31.12.2021 nếu không quy đổi sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2021, trừ đơn hàng đang có thời gian thuê trùng ngày 31/12